klsab Larm, Villalarm och Ordingsvaktsutrustning

Störningsdetekterning

Aktivera larm vid störd eller saknad enhet:

Detta aktiverar du i centralen för att få larmet att reagera om störning på någon detektor pågår i 30 sekunders under en period av 60 sekunder 60. Är larmet då i BORTA-läget startar siren samt att det rapporteras som en Sabotage på den saknade detektorn

I Installationsläge, Centralapparat välj EN standard så löser larmet ut i BORTA läget med start av siren samt rapportering Sabotage på den störda enheten.

Störningsdetektering:

I Installationsläge, Centralapparat, Störningsdetektering aktivera EN 30/60  som innebär att larmet löser som sabotage om störningen pågår mer än 30 sekunder under en 60 sek period