klsab Larm, Villalarm och Ordingsvaktsutrustning

KöpvillkorKöpvillkor

Vårt Organisations nummer: 556221-6514


Om du betalar med Swish för handel (det översta betalsättet i butiken) är det viktigt att du skriver in ditt mobilnummer i beställningen med bara siffror utan +46 utan 0046 och inget mellanslag. Annars godkänner inte swish mobilnummret.

Allmänt 
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. 

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text. 

Väljer du Räntefri Delbetalning måste en ansökan göras av oss hos vår samarbetspartner Wasa Kredit. Ring oss på 054-568900 så hjälper vi dig med den. Skulle inte din ansökan bli godkänd annulleras din beställning helt utan kostnad. Vid Räntefri delbetalning tillkommer en uppläggningsavgift på 295:- till 495:- beroende på beställningens kostnad och delbetalningens längd.

Beställning 
Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Villkor för Klarna 
Handla nu - betala efter leverans!

När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid - alltid 14 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Ladda ner dina fakturor från klarna.se
 • Möjlighet till delbetalning
 • Varorna du beställer förblir vår egendom tills full betalning skett. (Ägande-rättsförbehåll).

En aviavgift om 29 kr per köp tillkommer. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning av Klarna som kan avböja ett köp eller tillstyrka och som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Vi som administrerar Webbutiken kommer inte att ta del av denna kreditupplysning. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

Vid betalning via faktura samarbetar vi med Klarna. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Karlstad Larm & Skydd AB överlåtna till Klarna AB. Fakturans betalningssvillkor är alltid 14 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag. f.n 60kr exkl moms, samt dröjsmålsränta om 26%. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso. 

Villkor för Faktura från Karlstad Larm & Skydd AB
Handla nu - betala efter leverans!

När du betalar via faktura från Karlstad Larm & Skydd AB handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

 • Få alltid hem varan innan du betalar
 • Betalningstid - alltid 10 dagar
 • Du behöver aldrig lämna ut kortuppgifter
 • Som Privatperson alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen*
 • Varorna du beställer förblir vår egendom tills full betalning skett.  (Ägande-rättsförbehåll).

Ingen aviavgift tillkommer. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 26.00 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning av oss som kan avböja ett köp, kontakta dig och be dig förskottsbetala till vårt Bankgiro innan leverans eller tillstyrka och som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll. 

Vid betalning via faktura från Karlstad larm & Skydd AB administrerar vi fakturorna själva i webshopen. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du att få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.  Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningssvillkor är alltid 10 dagar. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag. f.n 60kr exkl moms, samt dröjsmålsränta om 26%. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Mervärdeskatt 
Det framgår tydligt i webbutiken att priserna är inklusive moms. 


Leveransbetingelser 
Frakt: Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.

Leveranser och köp från utlandet: Vi kan leverera till utlandet mot att du förskottsbetalar. kontakta oss isåfall så Ni får Swift och IBAN nummer som erfordras för betalningen. I de fall leveranser skall ske utanför EU ombesörjer vi tullhandlingar samt bokar Frakt med ganska förmånliga priser. Leveranserna i dessa fall tar ytterligare någon dag.

Elmateriel och samtliga Larm produkter levereras normalt nästkommande vardag. Det du beställer före 16:30 en vardag levereras normalt under följande vardag. Skulle någon produkt vara tillfälligt slut kommer vi att ta upp en dialog med dig om du vill Resta den saknade produkten för att vid ett senare tillfälle fraktfritt få den levererad, eller om du vill stryka den från beställningen

Leveranstid: I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Leveranssätt: När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt, som du valt. Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Du betalar frakten enligt speditörens gällande prislista. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.Oavhämtad försändelse 
Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso.Ändring av beställning 
Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har effektuerats. Med effektuering menas att faktura eller frakthandling har skapats. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har effektuerats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.Avbeställning 
En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse härom från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.Ångerrätt 
Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller du har registrerat licensen. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna. 

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering. Har du monterat utrustningen och vill returnera kan även detta göras enligt lag. Din returnerad utrustning måste tyvärr kontrolleras av oss att utrustningen fungerar och denna kontroll debiteras du för. Har du monterat utrustningen går den ej att åter sälja som ny vilket även detta innebär att ett värdeminskningsavdrag kommer att utföras som du kommer att debiteras för.Reklamationer och återköp i vissa fall 
Om du som är privatperson mottagit en skadad produkt, eller om vi skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 år från du tog emot varan och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet. 

Om du som är företagare mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot varan, skicka reklamation till oss via e-post förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten. 

Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.Information och bilder 
Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.Force Majeure 
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.Tvist 
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.


Från och med den 25 maj 2018 kommer GDPR
(General Data Protection Regulation) att börja gälla i hela EU.
Därför har vi sett över kraven på hur vi får behandla personuppgifter.
Du ska fortsatt kunna känna dig trygg
med hur vi behandlar företagsuppgifter på www.klsab.se och karlstads larm & Skydd AB.
Vi har förbättrat vår säkerhetspolicy som tydligt beskriver hur vi sparar och använder era personuppgifter, då detta är tillämpligt, och vilka rättigheter ni har.

Vi respekterar din integritet och skyddar dina personuppgifter som vi behandlar.

De typer av data vi samlar in:

Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.
Vi samlar in e-post adresser, telefon nr och i de fall ni handlar mot faktura även personnummer.
Hur vi använder de data vi samlar in och lagrar:
Vi använder kunduppgifter för  kunna söka på våra kunder i vårt system.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör dina personuppgifter tillgängliga för tredje part.
Skäl för användning av dina personuppgifter:

Lagring av dina uppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge du fortsätter att var kund hos oss eller att vi, bedömer att du kan vara en potentiell kund hos oss även i framtiden.
Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så upphör vi vår databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort dina uppgifter från vårt register.
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras här använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med dig om verksamheten och våra erbjudanden.

Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.
Hur vi delar informationen vi samlar in:
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till dina uppgifter. 

Säkerhet:
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång.
Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.

Dina val och rättigheter:

Du är alltid välkommen att höra av dig med dina frågor och funderingar.
Du har rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia.
Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig korrigerade och du kan i vissa fall be oss att radera dina uppgifter.
Observera att begränsningen eller raderingen av dina uppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de meddelanden och utskick som beskrivs ovan.
Du har också rätt att ta emot dina uppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling.